Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. BZP.271.24.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego - PPGR BZP.271.24.2022 2022-06-24 10:58 2022-07-04 10:00
2. BZP. 271.23.2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach BZP.271.23.2022 2022-06-15 09:40 2022-06-30 10:00
3. BZP.271.22.2022 - Budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 10 w Tarnowskich Górach BZP.271.22.2022 2022-06-14 13:28 2022-06-29 10:00
4. BZP.271.19.2022 - Remont Źródełka Młodości przy ulicy J. Waliski w Tarnowskich Górach BZP.271.19.2022 2022-05-24 10:34 2022-06-08 10:00
5. BZP.271.18.2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach BZP.271.18.2022 2022-05-10 08:19 2022-05-26 10:00
6. BZP.271.17.2022 Remont budynku Ratusza w Tarnowskich Górach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – etap I BZP.271.17.2022 2022-04-28 12:55 2022-05-24 12:00
7. BZP.271.12.2022 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry BZP.271.12.2022 2022-04-08 10:04 2022-05-16 10:00
8. BZP.271.16.2022 Przebudowa ogrodzenia i zabudowa elementów małej architektury na terenie parkingu po Zakładach Odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach - etap II BZP.271.16.2022 2022-04-22 14:50 2022-05-09 10:00
9. BZP.271.13.2022 Przebudowa terenu przed Halą Targowa od strony ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach BZP.271.13.2022 2022-03-31 13:54 2022-05-06 10:00
10. BZP.271.15.2022 - Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wiśniowej, Pastuszki oraz Przepiórek w Tarnowskich Górach BZP.271.15.2022 2022-04-25 12:59 2022-05-05 10:00
11. BZP.271.14.2022 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i uzupełnienia oświetlenia ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry – ronda Kościuszki-Okrzei, ronda Kościuszki-Korczaka oraz ronda Kaczyniec BZP.271.14.2022 2022-04-11 14:28 2022-04-21 10:00
12. BZP..271.11.2022-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i uzupełnienia oświetlenia ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry – ronda Kościuszki-Okrzei, ronda Kościuszki-Korczaka oraz ronda Kaczyniec BZP.271.11.2022 2022-03-29 13:28 2022-04-06 10:00
13. BZP.271.9.2022 Przebudowa terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach BZP.271.9.2022 2022-03-08 12:53 2022-03-28 12:00
14. BZP.271.10.2022 Pielęgnacja zieleni i infrastruktury oraz wycinka drzew na terenie Parku w Reptach w Tarnowskich Górach BZP.271.10.2022 2022-03-18 13:59 2022-03-28 10:00
15. BZP.271.4.2022 Przeprowadzenie loterii pn. Rozlicz PIT w TG BZP.271.4.2022 2022-02-18 10:18 2022-03-10 10:00
16. BZP.271.5.2022 Cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew oraz bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego Tarnowskich Górach BZP.271.5.2022 2022-02-18 14:30 2022-03-03 10:00
17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i uzupełnienia oświetlenia ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry – parku w Reptach Śląskich, ul. Ks. Płonki i fragmentu ul. Zagórskiej BZP.271.3.2022 2022-02-17 10:17 2022-02-28 10:00
18. BZP.271.1.2022 - Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry – budowa i uzupełnienie – ul. Równoległa BZP.271.1.2022 2022-01-28 13:54 2022-02-14 10:00
19. BZP.271.2.0222 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w Tarnowskich Górach - ul. Odrodzenia 3, 5, 7, 9 BZP.271.2.2022 2022-01-31 12:52 2022-02-10 10:00
20. BZP.271.52.2021 Budowa dwóch boisk treningowych TS GWAREK przy ul. Wojska Polskiego 2 w Tarnowskich Górach BZP.271.52.2021 2021-12-27 13:00 2022-02-04 10:00
21. BZP.271.44.2021 Remont budynku Ratusza w Tarnowskich Górach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – etap I BZP.271.44.2021 2021-11-17 08:34 2022-02-03 10:00
22. BZP.271.49.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienek zaworowych w rejonie ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach - Pniowcu. BZP.271.49.2021 2021-12-07 10:42 2021-12-29 10:00
23. BZP.271.48.2021 Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry - budowa i uzupełnienie BZP.271.48.2021 2021-12-01 13:00 2021-12-17 10:00
24. BZP.271.51.2021- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w Tarnowskich Górach BZP.271.51.2021 2021-12-02 14:36 2021-12-14 10:00
25. BZP.271.50.2021 Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt - psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt w 2022 r. BZP.271.50.2021 2021-12-02 12:27 2021-12-10 11:00
26. BZP.271.41.2021 - Utrzymanie czystości w roku 2022 na terenie Gminy Tarnowskie Góry BZP.271.41.2021 2021-11-08 10:14 2021-12-09 10:00
27. BZP.271.43.2021 "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w Tarnowskich Górach" BZP.271.43.2021 2021-11-04 12:08 2021-12-01 10:00
28. BZP.271.40.2021 Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienek zaworowych w rejonie ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach - Pniowcu BZP.271.40.2021 2021-11-10 13:59 2021-11-25 10:00
29. BZP.271.42.2021 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w 2022 r. BZP.271.42.2021 2021-11-09 09:59 2021-11-19 10:00
30. BZP.271.39.2021 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w 2022 r. BZP.271.39.2021 2021-10-29 12:25 2021-11-09 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne