Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. BZP.271.22.2023 - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Tarnowskich Górach - etap I BZP.271.22.2023 2023-06-01 12:50 2023-06-16 11:00
2. BZP.271.21.2023 - Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP nr 2 w Tarnowskich Górach – etap I remont dachu BZP.271.21.2023 2023-06-01 11:19 2023-06-16 10:00
3. BZP.271.20.2023 - Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry BZP.271.20.2022 2023-06-02 12:21 2023-06-15 10:00
4. BZP.271.15.2023 - Zaciągnięcie w 2023 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 44.500.000,00 PLN, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych BZP.271.15.2023 2023-05-12 13:29 2023-06-13 10:00
5. BZP.271.16.2023 Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach – etap I BZP.271.16.2023 2023-05-10 14:09 2023-05-25 10:00
6. BZP.271.14.2023 - „Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Tarnowskich Górach – Dzielnica Pniowiec” BZP.271.14.2023 2023-05-04 13:14 2023-05-22 10:00
7. BZP.271.13.2023 Remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie Góry BZP.271.13.2023 2023-04-07 11:10 2023-04-27 10:00
8. BZP.271.12.2023 "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III BZP.271.12.2023 2023-04-06 14:16 2023-04-21 10:00
9. BZP.271.10.2023 Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w Gminie Tarnowskie Góry BZP.271.10.2023 2023-03-29 14:59 2023-04-14 10:00
10. BZP.271.11.2023 "Dostawa sprzętu komputerowegowraz z elementami multimedialnymi w ramach projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry" BZP.271.11.2023 2023-03-22 13:04 2023-03-30 10:00
11. BZP.271.7.2023 - Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Tarnowskich Górach – Dzielnica Pniowiec BZP.271.7.2023 2023-03-08 11:10 2023-03-27 10:00
12. BZP.271.4.2023 Utrzymanie zieleni miejskiej wysokiej i niskiej na terenie Gminy Tarnowskie Góry BZP.271.4.2023 2023-02-21 10:35 2023-03-24 10:00
13. BZP.271.8.2023 - Pielęgnacja zieleni i infrastruktury oraz wycinka drzew na terenie Parku w Reptach w Tarnowskich Górach BZP.271.8.2023 2023-03-13 10:24 2023-03-21 10:00
14. BZP.271.6.2023 Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach BZP.271.6.2023 2023-03-06 11:11 2023-03-14 10:00
15. BZP.271.5.2023 Dostawa sprzętu komputerowego BZP.271.5.2023 2023-02-15 11:11 2023-02-27 10:00
16. BZP.271.2.2023 - Zakup urządzeń dla przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach – dostawa napędów elektrycznych do zasuw nożowych BZP.271.2.2023 2023-01-27 12:47 2023-02-06 10:00
17. BZP.271.59.2022 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnowskie Góry BZP.271.59.2022 2022-12-28 09:26 2023-01-30 10:00
18. BZP.271.1.2023. Zakup urządzeń dla przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach – dostawa napędów elektrycznych do zasuw nożowych BZP.271.1.2023 2023-01-11 13:51 2023-01-24 10:00
19. BZP.271.50.2022 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2023 r. – sprzątanie i zamiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk BZP.271.50.2022 2022-11-22 10:40 2023-01-13 10:00
20. BZP.271.46.2022 Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry w formule "zaprojektuj i wybuduj" BZP.271.46.2022 2022-11-03 13:13 2022-12-22 10:00
21. BZP.271.55.2022 - Obsługa bezpłatnego ogólnodostępnego szaletu miejskiego przy ul. Górniczej w Tarnowskich Górach BZP.271.55.2022 2022-11-25 12:51 2022-12-12 10:35
22. BZP.271.53.2022 - Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt na rok 2023 BZP.271.53.2022 2022-11-24 11:56 2022-12-02 10:00
23. BZP.271.54.2022 Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach BZP.271.54.2022 2022-11-23 13:35 2022-12-01 10:00
24. BZP.271.51.2022 - Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry BZP.271.51.2022 2022-11-17 15:14 2022-11-25 10:00
25. BZP.271.42.2022 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry – wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w roku 2023, w tym sprzątanie i zamiatanie, likwidacja dzikich wysypisk, zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz obsługa bezpłatnego ogólnodostępnego szaletu miejskiego BZP.271.42.2022 2022-10-05 09:58 2022-11-07 10:00
26. BZP.271.45.2022 - Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w 2023 roku BZP.271.45.2022 2022-10-27 13:30 2022-11-04 10:00
27. BZP.271.44.2022 Zakup urządzeń dla przepompowni ścieków przy u. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach BZP.271.44.2022 2022-10-20 14:09 2022-10-28 10:00
28. BZP.271.43.2022 - Ochrona osób, mienia i budynków Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4 i ul. Sienkiewicza 2 BZP.271.43.2022 2022-10-07 12:20 2022-10-20 10:00
29. BZP.271.39.2022 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku w wysokości 20.000.000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych BZP.271.39.2022 2022-09-16 09:27 2022-10-19 10:00
30. BZP.271.38.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry 2023-2024 BZP.271.38.2022 2022-09-05 10:17 2022-10-06 10:00
Legenda
- Current
- Archive